services

Market segment > Yük

Flemish cap gemilere her türlü istenilen maddeleri, yiyecek, teknik veya yedek parça ikmaliyle ilgili konularda yardım eder.

Denizaşırı
Denizaşırı
Askeri
Askeri
Yolcu gemisi ve feribot
Yolcu gemisi ve feribot
Balıkçılık
Balıkçılık
Yat İkmali
Yat İkmali